Om skatter, avgifter og salærer i forbindelse med boligkjøp på Kreta.

1.0 Generelt.

Grunnet endringer av avgiftssystemet er det vanskelig å kunne oppgi de rette skatt og avgiftsbeløp på forhånd. Vi vil alltid kunne indikere størrelsen på avgiftene, eksakt beløp vil framkomme etter møte med det lokale ligningskontor og etter at antall kjøpere av en eiendom er avklart. I Hellas er det slik at desto flere som kjøper en bolig i sammen, desto lavere blir totalskatten.

NB! Vedrørende boliger som er på vår webside, er ikke skatter, avgifter og salærer normalt inkludert i prisen, dersom dette ikke er oppgitt i objektbeskrivelsen.

For at en kjøper skal kunne danne seg en omtrentlig totaloversikt over et boligkjøp, med skatter, avgifter og salærer inkludert, kan nedenstående tall benyttes.

2.0 Skatter og avgifter.

Skatter og avgifter på brukte boliger vil nå være 3 % av kjøpssum. Dette er nytt fra 2014 og avgiften er redusert fra 10 % av kjøpssum.

3.0 Salærer.

Salærer til notarius, advokat, teknisk kontroll og miljøkontroll ligger på ca.6 % av kjøpssum.

4.0   Miljøsertifikat og teknisk kontroll av eiendommen.

4.1. For å kunne kjøpe en eiendom i Hellas i dag, må den gjennomgås og kontrolleres av en sertifisert ingeniør. Etter gjennomgangen vil det bli utstedt et miljøsertifikat for eiendommen. Her vil det komme frem hvilken klasse eiendommen har og hva som kan forbedres. Dette arbeidet må betales av kjøper.

4.2. Føre et huskjøp kan gjøres må beskrivelsen i skjøtet kontrolleres mot den virkelige tilstand. Dersom det er avvik av betydning må dette ordnes opp i, av selger, føre en handel kan gjøres. Det vanlige kontrollarbeidet må betales av kjøper.