Informasjon om boligkjøp på Kreta, via Kretaestate.1.0. Skatter, avgifter og betalingsbetingelser.

1.1. Betalingsbetingelser.

Her skiller Kretaestate stort sett mellom tre forskjellige betalingsmåter avhengig av status på kjøpsobjektet.

1.2. . Nødvendige dokumenter og fullmakter, som må etableres føre boligkjøp i Hellas.

Når en skal kjøpe bolig i Hellas, må kjøper etablere følgende dokumenter:

1.3. Skatter og avgifter til den greske stat.

Når det gjelder skatter og avgifter til den greske stat, er det i utgangspunktet kun to regler som gjelder:

1.4. Notarius og advokatsalærer.

For året 2014 kan en beregne at deres salærer utgjør ca. 4 % - 5 % av brutto salgssum. Ved en hver bolighandel i Hellas er både selger og kjøper pålagt å bruke hver sin advokat for at handelen skal være lovlig. Kjøper betaler for sin advokat og for den felles notarius, mens selger betaler for sin advokat.

2.0. Tekniske innkoblinger til din bolig.

3.0. EOT Lisens.
For de som ønsker å leie ut sin bolig lovlig, må man søke om å få en byggeteknisk godkjenning av sin eiendom, for å få etablert en EOT lisens fra det greske turistdepartement.For noen av boligene som Kretaestate selger ,vil det være mulig å søke om en slik lisens. Dessverre er det slik at mange av boligene ikke er tilpasset reglene for utleie og man kan derfor ikke søke om å få EOT lisens, uten at større ombygginger gjøres.
Ta kontakt med Kretaestate for å avklar hvilke boliger som man kan søke på en slik lisens. For enheter solgt av oss kan vi være behjelpelige med å søke om EOT lisens. En lisens koster fra 500 -1.000 euro som en engangs sum.

4.0. Driftsutgifter.
Vi vil her gi et eksempel på en omtrentlig årlig driftskostnad for å eie en enebolig på ca.100m2, med en tomt på ca. 600m2 og med eget svømmebasseng. Totalkostnaden er selvsagt avhengig hvor mye boligen blir brukt.

Fra 2011 er de blitt introdusert eiendomsskatt på alle boliger i Hellas.I vårt eksempel har vi satt skatten til 6 euro/m2 av byggemassen pr. år. Hver obs. på at Hellas er delt opp i forskjellige soner med forskjellig boligskattetakst. Stort sett er det slik at de fineste beliggende boligene har de høyeste takstene.
Pr. i dag kan boligskatten i Hellas variere mellom 3 euro/m2 og opptil 10 euro/m2. For vårt eksempel har vi brukt en takst midt i mellom begge kostnads ytterpunkter.

4.1 Boligskatt: 100m2 * 6 euro = 600 euro
4.2 Forsikring av hus og innbo = 400 euro
4.3 Strømavgift: 100 euro * 12 måneder =1.200 euro
4.4 Vannavgift: 50 euro * 12 måneder = 600 euro
4.5 Pool servise: 100 euro * 6 måneder = 600 euro
4.6 Hage servise: 40 euro * 12 måneder = 480 euro
4.7 Total årlig driftskostnad =3.880 euro


NB! I dette driftsbudsjettet har vi ikke tatt med utgifter til telefon eller til TV.

5.0. Ettersalg servise.

Kretaestate kan tilby et bredt spekter av ettersalg servise, så som poolrensing, hagevedlikehold, betale dine regninger, utleie av din bolig og modifisering av din bolig. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

6.0. Generell informasjon.