Hvorfor kjøpe hus på Kreta?
og
Noen av våre intressante objekter!

 • Villa 102 Sydfasaden til villaeksempel 1

 • Villa 098 Stuen med peisområde og bassenget i bakgrunnen.

 • Villa 025 Utsikt fra stuen.

 • Villa 070 Bassengområdet med havet i bakgrunnen.

 • Leilighet 009 Stuen

 • Luksusvilla 029 Solnedgang ved havet.

Nyheter, pr. 2015, om huskjøp på Kreta.

Overførselsskatt:

 1. For brukte boliger er overførselsskatten blitt redusert fra 10 % til 3 % av kjøpssum. Dette betyr er prisreduksjon på mellom 15.000 euro og 20.000 euro på et villakjøp.
 2. Overførselsskatten skal betales av kjøper, når skjøtet skal overdras fra selger.
 3. Selger må betale 25 % skatt av salgsfortjenesten, til den greske stat.
 4. I kjøpskontrakten vil avtalt salgspris stå. Ikke som før da man oppga ”skattetakst”.

Eiendomsskatt:

 1. Dette er en luksusskatt for de som eier egen bolig i Hellas.
 2. Denne skatten ble innført i 2011 og gjelder for alle kommersielle eiendommer i Hellas.
 3. Denne skatten betales via strømregningen, som du får annen hver måned. Skatten er delt opp i 5 like avdrag i løpet av året. Dvs. at du betaler 20 % av totalbeløpet for eiendomsskatten for hver strømregning.
 4. Eiendomsskatten koster mellom 3-10 euro/m2 brutto boligflate. Skattetaksten er høyest inne i sentrum av byene. Det betyr at dersom du eier en bolig inne i sentrum av Rethymnon by og den er på 100 m2, så vil skatten ca. bli: 6 euro * 100 m2 er totalt 600 euro pr. år.

Miljøkontroll av en eiendom som skal selges:

 1. Både denne miljøkontrollen og den tekniske kontrollen av en eiendom, blir gjort for å styrke kjøpers rettigheter.
 2. Dette med å sjekke hvilken miljøklasse din bolig har, er nå standard for å kunne kjøpe en bolig i Hellas. Det er en ingeniør med spesialkompetanse som utfører dette arbeidet.
 3. Boligen blir sjekket for varmekilder, isolasjon, brannsikring og behandling for å unngå fuktproblemer.
 4. Et miljøsertifikat vil bli utstedt, som avklarer eiendommens status.
 5. Denne kontrollen må gjøres føre eiendommen kan overdras til ny eier. Vi i Kretaestate vil sørge for å få dette raskt gjort. 
 6. Denne kontrollen må betales av kjøper.

Teknisk kontroll av en eiendom som skal selges:

 1. Denne kontrollen utføres for å sjekke at det som er oppgitt i skjøtet, stemmer overens med virkeligheten. Dette skal gjøres føre en bolig kan selges.
 2. Det vil bli laget en rapport som bekrefter at alt er i orden. Ved uklarheter må selger ”rydde opp” føre handelen kan gjøres.

Om boligprisen i Hellas:

 1. I løpet av de siste 6-8 årene har boligprisene i Hellas, stått helt stille, eller i en god del tilfeller blitt redusert med opptil 50-60 %. Detter gjelder spesielt for brukte boliger.
 2. Grunnen til at boligprisen, på nye boliger, ikke har falt på samme måte som i Italia og Spania er at de fleste utbyggere har finansiert sine prosjekter med egne midler. Inntil for kun10 år siden så var det ikke vanlig at en gresk familie lånte penger i en bank, til eget forbruk.
 3. Boligmarkedet har endret seg vesentlig fra krakket i 2008 til i dag. Tidligere var det stort sett ”nye boliger” som ble solgt, på det internasjonale markedet. Grunnet svak økonomi i Hellas, har eiendomsmarkedet endret seg til i stor grad å selge ”brukte boliger”.